پولیس قندوز شش نفر را به اتهام تجاوز جنسی و خیابان آزاری بازداشت کرد


پولیس قندوز شش نفر را به اتهام تجاوز جنسی و خیابان آزاری بازداشت کرد

مقام‌های محلی در ولایت قندوز می‌گویند که پولیس شش نفر را به اتهام تجاوز جنسی، ولگردی و خیابان آزاری در شهر قندوز بازداشت کرده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ سمونوال ویس الدین تلاش، مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس ولایت قندوز گفت که این افراد آنلاین گذشته (شنبه ۲۵ حوت) بازداشت شده اند.

آقای تلاش تصریح نمود:” آنلاین گذشته تعداد شش تن مظنون توسط پولیس قندوز بازداشت شد، که از جمله دو تن  آن در پیوند به قضیه تجاوز جنسی یک طفل خرد سال به اساس راپورهای کشفی این اداره با همکاری مردم محل توسط پرسونل مبارزه با جرایم جنائی ازمربوطات شهر قندوز دستگیرشدند و چهارتن دیگرمظنونین بازداشت شده در پیوند به قضیه ولگردی و خیابان آزاری بازداشت شدند”.

مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس ولایت قندوز تاکید کرد که

این متهمان پس از بررسی‌های و تحقیقات ابتدایی به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.

نویسنده وستر- قندوز