پیام‌رسان بله به امکانات ویژه برای امور خیریه مجهز می‌شود +عکس
مدیر محصول پیام‌رسان بله از طرحی جدید این پیام‌رسان برای حمایت از خیریه‌ها نیوز داد.