پیام صلح خواهی هزاران تن در هرات به گوش جهانیان رسید


پیام صلح خواهی هزاران تن در هرات به گوش جهانیان رسید

بزرگترين همايش صلح خواهی مردم افغانستان امآنلاین در شهر هرات برگزارشد.

به گزارش نویسنده وستر، در اين همايش كه از سوی شورای هماهنگی و انسجام شوراهای ولايتی افغانستان برگزارشده بود، هزاران تن ازباشندگان ولايات هرات، قندهار، هلمند، ارزگان، فراه، نيمآنلاین، زابل، غور وبادغيس شركت داشتند.

شركت كنندگان اين همايش از اعلام آتش بس رئيس وستر حمايت كرده و خواهان تداوم گفتگوهای صلح شدند.

محمد آصف رحيمی، والی هرات گفت: “آتش بس سه آنلاین ايام عيد به جهانيان و مردم صلح دوست نشان داد كه ملت افغانستان با هم برادر اند و به مجردی كه صدای صلح آمدند، احساسات خود را نشان دادند و اينگونه نفرت و انزجار خود را از جنگ نشان دادند.”

او می‌گوید : “تعداد كوچک و حلقات استخبارات بيگانه به خاطر كشتن شهروندان احساس ندامت نمی‌كنند.”

باز محمد ناصر، رييس شورای ولايتی نيمآنلاین، عطاجان حق بيان رئيس شورای ولايتی زابل، سيد محمد شيرزادی رييس حج اوقاف ولايت هرات، عزيز احمد نادم نماينده پیشين مردم، اقای منگل سفیر صلح، فريد بختور رئيس شورای ولايتی فراه، مولوی عزيزالله نظری، رسیدن به صلح را ضروری خواندند.

سيد وحيد قتالی، رئيس اداره امور ریاست وستری اسلامی افغانستان گفت: “اين همايش نشان داد كه مردم افغانستان در صلح صدای واحد دارند و از جنگ خسته شده‌اند.”

فرید بختور، رئیس شورای ولایتی فراه بیان داشت که طالبان در کشورهایی اند که در جنگ افغانستان دخالت دارند.

او به دولت هشدار داد که اگر با یک اراده قوی عمل نکند مردم کشور خود دست به کار می‌شود و در روستاها با طالبان گفتگو می‌کنند.

از سویی هم مولوی غلام سرور، رئیس شورای عالی صلح هرات به آینده صلح امیدوار است و بارو دارد که این پروسه نتیجه خواهد داد.

گفته شده به دنبال آتش بس سه آنلاینه شمار زیادی از طالبان با رسیدن به صلح پایدار توافق کردند.

به دنبال این آتش بس صدای حمایت از گوشه و کنار کشور بلند شده است.

یحیی فولادی – ولایت هرات