پیدا شدن جسد جوان غرق شده پس از ۶ روز در گلستان
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان از پیدا شدن جسد جوان غرق شده در چشمه گل رامیان پس از ۶ روز جستجو نیوز داد.