پیروزی تیم شهرداری دشتی مقابل نماینده بوشهر
تیم فوتبال ساحلی شهرداری دشتی پارسیان مقابل تیم آریا خورموج بوشهر صاحب برتری شد.