پیشگیری سازمان بهزیستی از تولد ۱۵۰۰ کودک معلول
جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حوزه پیشگیری با اجرایی شدن قوانین پیشگیری از معلولیت‌ها در یکسال گذشته شاهد جلوگیری از تولد ۱۵۰۰ کودک معلول بودیم.