پیش بینی برداشت بیش از ۴ هزار دانه روغنی کلزا از مزارع کردستان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت:پیش بینی می‌شود چهار هزار و ۷۲۲ تن از دانه روغنی کلزا دراین استان برداشت شود.