«چراغ قوه در چشم خورشید» در صف صدور مجوز انتشار
حمید رضا شکارسری شاعر گفت:مدتی است کتابم با عنوان « چراغ قوه در چشم خورشید » در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانده و هنوز بررسی نشده است.