چرا باید از نخ دندان استفاده کنیم؟
 دو بار مسواک زدن دندان‌ها در روز و استفاده از دهان‌شویه برای تضمین سلامت دهان و دندان بسیار توصیه شده است.