چرا باید فیلم ژانر وحشت در سینمای ایران ساخته شود؟مهدی اسماعیل تبار روانشناس، درباره لزوم ساخت فیلم سينمايی در ژانر وحشت توضیحاتی ارائه داد.