چشمه باغ رستم آباد شهرستان اردل پاکسازی شد
به مناسبت روز جهانی پاکسازی زمین، چشمه باغ رستم آباد شهرستان اردل پاکسازی شد.