چه عواملی باعث سکته مغزی در خانم ها می شود؟
عوامل مختلفی برای بروز سکته مغزی در خانم‌ها وجود دارد که در این مقاله ۷ مورد از این عوامل مهم ذکر شده است.