چین: اجرای توافق هسته‌ای ایران باید ادامه یابد
وزیر خارجه سابق چین در کنفرانسی به همراه وزیر خارجه آمریکا بر اجرای برجام تاکید کرد.