چین: شورای امنیت باید موضوع کاهش تحریم‌های کره شمالی را بررسی کند
وزیر امور خارجه چین گفت: شورای امنیت سازمان ملل باید موضوع کاهش تحریم‌های کره شمالی را بررسی کند.