چین: هنوز اختلافات تجاری بزرگی با آمریکا وجود دارد
چین اعلام کرد با وجود گفتگو‌ها با آمریکا هنوز اختلافات تجاری بزرگی وجود دارد.