کارشناسی داوری استقلال – گسترش فولاد در برنامه نود +فیلم
کارشناسی داوری بازی استقلال و گسترش فولاد در برنامه نود پخش شد.