کارمندان دولتی و ماموران اداری ۴ تا ۷ ماه معاش دریافت نکرده اند


کارمندان دولتی و ماموران اداری 4 تا 7 ماه معاش دریافت نکرده اند

برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که بسیاری از کارمندان ادارات دولتی از ۷ ماه به این طرف معاش دریافت نکرده اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ نمایندگان مجلس می‌گویند که ماموران دولتی به ویژه ماموران امنیتی از این وضعیت به سطوح آمده اند.

این نمایندگان، وزارت مالیه را به سهل انگاری در پرداخت معاشات کارمندان دولتی و ماموران امنیتی متهم کردند.

محمد سرور عثمانی فراهی در نشست عمومی امآنلاین دوشنبه (۲۸ حوت) مجلس نمایندگان گفت که معاشات ماموران اکثر ادارات دولتی از ۲ تا ۴ ماه می‌شود که پرداخت نشده است.

آقای عثمانی افزود که بودجه ملی نیز تصویب شده است و وزارت مالیه هیچ بهانه ای برای تعویق معاشات ماموران دولتی ندارد.

به گفته او، وزارت مالیه هیچ گونه پاسخگویی در زمینه ندارد.

رمضان بشردوست دیگر عضو مجلس نیز گفت: “از ۷ ماه به این طرف ماکولات پولیس ترافیک در شهر کابل داده نشده است؛ در برخی ولسوالی‌های غزنی معاشات پولیس نظم عامه به حساب بانکی برخی افراد و اشخاص حواله شده است؛ این مسخره و چال نو است”.

آقای بشردوست گفت که سربازان امنیتی از ولسوالی خاکریز ولایت قندهار به او زنگ زده اند که از ۴ ماه به این طرف معاشات شان را دریافت نکرده اند تا مصرف خانواده شان کنند.

به گفته او، سربازان می‌گویند که آنان در جنگ با دشمنان کشور اند، ولی خانواده‌های شان غذای شب و آنلاین ندارند.

این نمایندگان وزارت مالیه را به کوتاهی در پرداخت معاشات کارمندان دولتی به ویژه نیروهای امنیتی متهم کردند.

با این وجود، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز گفت که وزارت مالیه هیچ گونه بهانه ای برای عدم پرداخت معاشات کارمندان دولتی ندارد و هرچه زودتر باید این مشکل را رفع سازد.

آقای ابراهیمی به کمیسیون های زیربط هدایت داد تا نهادهای مسوول امنیتی را در خصوص حواله معاشات سربازان به حساب‌های شخصی افراد، بررسی کنند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر