کاروان ترزا می در بلژیک دچار سانحه شد
کاروان حامل نخست وزیر انگلیس و همتای بلژیکی او هنگام بازگشت از مراسم ادای احترام به قربانیان جنگ جهانی در بلژیک دچار سانحه شد.