کاشت ۲۰۰ اصله نهال در طبیعت زیبای رامیان + فیلم و تصاویردوستداران محیط زیست در هفته منابع طبیعی ۲۰۰ اصله نهال در طبیعت زیبای شهرستان رامیان کاشتند.