کانون‌های سلامت مجموعه‌های سازمان یافته مردمی هستند
معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: کانون‌های سلامت مجموعه‌های سازمان یافته مردمی هستند که می‌توانند نقش مهمی در سلامت مردم ایفا کنند.