کاهش ۵۰ درصدی واردات بنزین در تابستان/ بیش از ۲ برابر سال گذشته ذخیره‌ نفت‌گاز داریمکاهش ۵۰ درصدی واردات بنزین در تابستان/ بیش از ۲ برابر سال گذشته ذخیره‌ نفت‌گاز داریم