کدام مشاغل درد‌های شانه‌ای را به جانتان می‌اندازند؟
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره علائم و روش‌های درمانی مهم‌ترین معضل درد‌های شانه‌ای توضیحاتی داد.