کرمانشاه میزبان گردهمایی رؤسای اتاق‌های بازرگانی منطقه چهار کشور
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از برگزاری اولین گردهمایی رؤسای اتاق‌های بازرگانی منطقه چهار کشور به میزبانی کرمانشاه نیوز داد.