کرملین: پوتین فردا به ترکیه سفر می کند
رئیس جمهور روسیه فردا سه شنبه در دیداری دو روزه به ترکیه سفر می کند.