کسانی که بیشتر از یک شناسنامه ورقی بگیرند را تشخیص می‌کنیم


کسانی که بیشتر از یک شناسنامه ورقی بگیرند را تشخیص می‌کنیم

رییس اداره ثبت احوال نفوس می‌گوید که این اداره قادر به تشخیص کسانی است که بیشتر از یک شناسنامه بگیرند.

به گزارش نویسنده وستر؛ همایون محتاط رییس اداره ثبت احوال نفوس که امآنلاین دوشنبه (۱۷ ثور) در نشست عمومی مجلس نمایندگان در مورد جعل و تقلب در توزیع شناسنامه‌های ورقی استجواب شد.

نمایندگان از چگونگی توزیع شناسنامه‌های ورقی برای تهیه فهرست رای دهندگان ابراز نگرانی کرده و تاکید داشتند که در این روند جعل گسترده وجود دارد.

عبدالستار درزابی نماینده مردم جوزجان در مجلس گفت که برخی زورمندان در ولایت فاریاب توزیع شناسنامه‌های ورقی را در کنترل خود گرفته و به منظور رای دهی چندین شناسنامه به یک فرد توزیع می‌کند.

آقای درزابی گفت: “متأسفانه جریان توزیع تذکره، شرایط و زمینه تقلب و زورگویی را فراهم کرده است. تعدادی از زورمندان با استفاده از قدرت شان در ولایت فاریاب توزیع تذکره را در اختیار خود گرفته و حتا به اتباع خارجی نیز تذکره تابعیت افغانستان را توزیع کرده اند.”

امیرخان یار نایب دوم مجلس نمایندگان نیز گفت: “توزیع تذکره‌های جعلی در ولایت ننگرهار جریان دارد، اسناد و شواهد کافی نیز در این زمینه وجود دارد که به مردم تذکره جعلی توزیع شده است.”

اما؛ همایون محتاط رییس ادره ثبت و احوال نفوس نیز جعل و تزویر در شناسنامه‌های ورقی را رد نکرد؛ اما تاکید ورزید که این اداره قادر است کسانی که چند شناسنامه دریافت می‌کنند را شناسایی کند.

آقای همایون با اشاره به این که شناسنامه‌های ورقی میکانیزم مطمین برای برگزاری انتخابات نیست، گفت: “می‌خواهم از این تریبیون اعلام کنم که هرفردی که بیش از یک تذکره دریافت کنند؛ توسط تکنالویژی که ما در دسترس داریم از روی عکس‌های که در تذکره زده می‌شوند این افراد شناسایی می‌شوند و به پنجه قانون سپرده خواهند شد.”

او تاکید کرد که شناسایی کسانی که چندین شناسنامه می‎گیرند برای اداره ثبت احوال نفوس کار آسان است.

همچنین، رییس اداره ثبت احوال نفوس گفت که امآنلاین سه مرکز در سه منطقه غرب کابل برای توزیع شناسنامه‌های ورقی ایجاد شده است.

آقای محتاط افزود که این اداره در نظر دارد تا در هفته آینده ۱۹ مرکز جدید توزیع سیار شناسنامه‌های ورقی را ایجاد کند.

گفتنی است که مرکز توزیع شناسنامه‌های ورقی در غرب کابل پس از حمله انتحاری دوم ثور متوقف شد. اما نمایندگان مجلس از احتمال محروم شدن بسیاری از باشندگان این منطقه از حق رای شان ابراز نگرانی داشتند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر