کشته شدن ۵ نیروی پلیس در شورش زندانیان در اندونزی
در پی بروز درگیری و شورش در زندانی در اطراف پایتخت اندونزی ۵ نیروی ضد تروریسم پلیس کشته شدند.