کشت ۲ هزار هکتار محصول کلزا در لرستان
مدیر زراعت جهاد کشاورزی لرستان گفت: بیش از ۲۰۰۰هکتار از اراضی کشاورزی استان لرستان زیر کشت محصول کلزا است و پیش‌بینی‌می‌شود ۳۵۰۰تن از این محصول توسط جهادکشاورزی خریداری شود.