کشف اماکن تاریخی در چین به قدمت هزاران سال + فیلم
یک مکان تاریخی سه هزار ساله و یک معبد باستانی هزار و پانصد ساله در جزیره پینگتان در استان فوجیان در شرق چین کشف شد.