کشف بیش از ۲۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق دود نشد
فرمانده نیروی انتظامی لارستان از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف ۲۰۳ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در آن شهرستان نیوز داد.