کشف بیش از ۸۰ کیلوگرم تریاک از یک دستگاه پژو ۴۰۵
فرمانده انتظامی تایباد گفت:بیش از ۸۰ کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه پژو ۴۰۵ کشف شد و قاچاقچی مواد افیونی دستگیر شد.