کشف سفینه سقوط کرده فرازمینی ها در زمین! +فیلم
گروهی از محققان یوفو با استناد به عکسی که توسط گوگل ارث تهیه شده است ادعای عجیبی را مطرح کرده اند.