کشف سیگار‌های قاچاق در بهشهر
۵ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق از یک واحد صنفی در بهشهر کشف شد.