کشف پیکر ۱۰ سرنشین هواپیمای ترکیه‌ای
پیکر سوخته و متلاشی ۱۰ سرنشین هواپیمای ترکیه‌ای کشف شد.