کشف یک‌رشته قنات کهنسال در رستاق
یک‌رشته قنات کهنسال در رستاق شهرستان داراب کشف شد.