کشف ۳ هزار و ۲۶۹ عدد مواد محترقه در شیروان
فرماندهی انتظامی شهرستان شیروان از کشف ۳ هزار و ۲۶۹ عدد انواع مواد محترقه در شهرستان شیروان نیوز داد.