کشف ۴۵۰ گرم هرویین در بروجرد




فرمانده انتظامی بروجرد از کشف ۴۵۰ گرم هرویین دراین شهرستان نیوزداد.