کشف ۴۵۰ گرم هرویین در بروجرد
فرمانده انتظامی بروجرد از کشف ۴۵۰ گرم هرویین دراین شهرستان نیوزداد.