کشف ۲۵۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از کشف ۲۵۰ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک سوداگر مرگ در عملیات مشترک پلیس اصفهان و کرمان نیوز داد.