کشف ۵۲میلیون ریال پول تقلبی درنهاوندفرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف۵۲ میلیون ریال پول تقلبی درنهاوند نیوزداد.