کلنگ زنی پست و خط GIS 230/400 کیلو ولت فولاد خوزستان
کلنگ عملیات اجرایی پست و خط GIS 230/400 کیلو ولت فولاد خوزستان با حضور وزیر نیرو امروز، ۲۹ فروردین ۹۷ در اهواز به زمین زده شد.