کلیه فروشی در کلینیک‌های خصوصی در کابل اوج گرفته است


کلیه فروشی در کلینیک‌های خصوصی در کابل اوج گرفته است

یک عضو مجلس نمایندگان ادعا می‌کند که گرده/کلیه فروشی غیر قانونی در کلینیک‌های شخصی در شهر کابل اوج گرفته است.

به گزارش نویسنده وستر؛ منورشاه بهادری یک عضو مجلس نمایندگان ادعا می‌کند که گرده فروشی به شکل غیر قانونی در کلینیک‌های شخصی در شهر کابل فروخته شده و به خارجی‌ها پیوند زده می‌شوند.

آقای بهادری می‎گوید که کلینیک‌های شخصی به شکل بی رحمانه کلیه‌های افغان‌ها را بیرون کشیده و در بدن خارجی‌ها به فروش می‌رسانند.

به گفته وی، پیوند کلیه حتا در برخی خانه‌های شخصی در کابل از سوی داکتران انجام می‌شوند.

او مدعی شد که خارجی‌ها با سوء استفاده از فقر و بیچارگی مردم فقیر افغانستان اقدام به خریداری کلیه می‌کنند.

به گفته او، در حال حاضر بیشتر خارجی‌های که نیاز به پیوند کلیه دارند، به افغانستان می‌آیند و به آسانی به چنین امری مبادرت می‌ورزند در حالیکه بسیاری از بیماران افغان برای تداوی بیماری شان به خارج از کشور می‌روند.

این عضو مجلس تاکید ورزید که هیچ قانونی در این زمینه در افغانستان وجود ندارد و به همین خاطر خارجی‌ها از این خلای قانونی سوء استفاده می‌کنند.

این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌های که پیش از این از سوی نهادهای رسمی دولتی به نشر رسیده است؛ افغانها سالانه تا ۵۰۰ میلیون دالر را برای تداوی بیماری‌های شان به خارج از کشور به مصرف می‌رسانند.

بر بنیاد این گزارش، بیشتر بیماران سخت علاج افغان برای تداوی بیماری شان به کشورهای هند، پاکستان، ایران و ترکیه می‎روند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر