کمرگ بیله‌سوار ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل گفت: با موافقت رسمی سازمان گمرکات کشور کمرگ بیله‌سوار ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند.