کمپاین”رییس چورلمان ۵۴ لک افغانی را پس بده” در صفحات اجتماعی راه اندازی شد


کمپاین"رییس چورلمان 54 لک افغانی را پس بده" در صفحات اجتماعی راه اندازی شد

شماری از کاربران صفحات اجتماعی در واکنش به عدم پرداخت ۵٫۴ میلیون افغانی که رییس مجلس از بودجه شورای ملی مصرف کرده، کمپانی را زیر نام “رییس چورلمان ۵۴ لک افغانی را پس بده” راه اندازی کرده‌اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ ماجرا از آنجا شروع می‌شود که چند ماه پیش برخی از اعضای مجلس نمایندگان اسنادی را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند که آن اسناد نشان می‌داد، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان بیش از ۵ میلیون افغانی را از بودجه شورای ملی، هزینه کرایه خانه و دفتر کاری‌‌اش کرده است.

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان همچنان آقای ابراهیمی و خدای نظر نصرت رییس دبیرخانه مجلس را به استخدام کارمندان خیالی متهم کرد.

این ادعاها علیه رییس مجلس نمایندگان با واکنش زیادی روبرو شد و هیاتی از مجلس این اتهامات را بررسی کرد.

این هیات پس از بررسی ادعاها علیه رییس مجلس؛ عبدالرئوف ابراهیمی را به پرداخت ۵٫۳ میلیون افغانی ملزم و خدای نظر نصرت را به دلیل عقد قراردادهای مشکوک به دادستانی معرفی کرد. پس از آن آقای ابراهیمی تعهد سپرد که این مبلغ را دوباره پس خواهد داد.

اکنون که ماه‌ها از وعده رییس مجلس نمایندگان مبنی بر برگشتاندن این مقدار پول می‌گذرد اما هنوزهم آقای ابراهیمی این پول را پس نداده است.

با این حال، شماری از کاربران صفحات اجتماعی با راه اندازی کمپاین ” ۵۴ لک افغانی را پس بده” به قانون شکنی رییس مجلس نمایندگان اعتراض کرده‌اند.

صفحه مطالعات بین المللی استراتیژیک افغانستان با نشر تصویر آقای ابراهیمی به گونه کنایه این گونه خواستار ۵٫۴ میلیون افغانی شده است:”اگر همین عدد ۵۴ را در کمنت بنویسید به احتمال زیاد پول بیت المال دوباره به خزانه ملت بر می‌گردد. منظور از عدد ۵۴ همان موضوع ۵۴ لک روپیه ایست که جناب ابراهیمی از بودجه پارلمان دزدیده بود.”

کاربر دیگری نیز نوشته است که “رییس صاحب این پول بیت المال را هضم نمیتانی، پیسه را پس بتی”.

کاربر دیگری در صفحه فیسبوکش با اشاره به گزارش تازه از وضعیت زندگی مردم افغانستان که نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم افغانستان در زیر خط فقر زندگی می‌کنند نوشته:” چورلمان ملت را چور کرد.”

عبدالشهید ثاقب فعال مدنی نیز با نشر عکس رییس مجلس که در پیشانی‌اش عدد ۵۴ نوشته شده، در صفحه فیسبوکش نگاشته:”ابراهيمي صاحب! همان ۵۴ ميليون را دو باره به خزانه ملت بر می‌گردانی، يا در برابرت به اعتراض شروع كنيم؟”

شماری دیگری از کاربران نیز با حمایت از این کمپاین تاکید کرده اند که مردم افغانستان باید در برابر تمامی مفسدین ایستاد شوند.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر