کمک به رونق تولید مناطق محروم با ۱۰ سال معافیت مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت:پیش بینی حدود ۱۰سال معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدامی ارزنده در جهت حمایت از رونق تولید و اشتغال است.