کمیته مصئونیت سکتور خصوصی ایجاد شد


کمیته مصئونیت سکتور خصوصی ایجاد شد

حکومت افغانستان به هدف حمایت از سکتور خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاری در کشور، کمیته مصئونیت سکتور خصوصی را ایجاد کرده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ این کمیته زیر نظر سرور دانش معاون دوم ریاست وستری ایجاد شده و آنلاین یکشنبه (۶ جوزا) اولین نشست آن برگزار شد.

وزیر عدلیه، وزیر امور داخله، دادستان کل، رییس عمومی امنیت ملی، رییس اتاق‌های تجارت، رییس اتاق‌های صنایع و معادن از اعضای اولیه این کمیته اند. هدف از تشکیل این کمیته، تأمین مصئونیت سکتور خصوصی، بررسی مشکلات سکتور خصوصی و ارائه طرح پیشنهادی برای تأمین مصئونیت سکتور خصوصی به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری می باشد.

در اولین نشست این کمیته، طرزالعمل کاری کمیته مصئونیت سکتور خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. این طرزالعمل در ۱۳ ماده از طرف دفتر معاونت دوم ریاست وستری تهیه شده است که براساس آن تأمین مصئونیت تاجران، پیشه وران، صنعت کاران و سایر اصناف، جلوگیری از آسیب رسیدن به مال، سرمایه، حیثیت، خانواده، اقارب، ایجاد

هماهنگی بین ادارات امنیتی، کشفی و نهادهای عدلی در تأمین امنیت سکتور خصوصی، از اهداف اصلی کمیته مصئونیت سکتور خصوصی است.

در این طرزالعمل تصریح شده است که کمیته مصئونیت سکتور خصوصی به هدف شناسایی و رفع چالش‌های امنیتی مربوط به فعالیت سکتور خصوصی، ایجاد فضای امن فیزیکی و روانی برای فعالیت سکتور خصوصی، حمایت بیشتر از سرمایه گذاری، تشویق و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری‌های خصوصی داخلی و خارجی، فعالیت می‌کند.

کمیته مصئونیت سکتور خصوصی در حالی ایجاد شده که به دلیل افزایش ناامنی‌ها نگرانی‌های جدی از فرار سرمایه در کشور وجود دارد.

نویسنده وستر- کابل