کمیته کاری کمیسیون انتخابات دوباره به مجلس نمایندگان استجواب می‌شوند


کمیته کاری کمیسیون انتخابات دوباره به مجلس نمایندگان استجواب می‌شوند

مجلس در پی ادامه نگرانی نمایندگان از عدم شرکت مردم در روند ثبت نام رای دهندگان تصمیم گفت تا بار دیگر یک کمیته کاری کمیسیون انتخابات را استجواب کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ آنلاین گذشته کمیته روئسای مجلس، استجواب مسوولان اداره ثبت احوال نفوس را در پیوند به چگونگی توزیع شناسنامه به منظور ثبت نام رای دهندگان، در آجندای آنلاین شنبه آینده مجلس گنجانیده است؛ اما نمایندگان در نشست عمومی امآنلاین چهارشنبه (۲۹ حمل) مجلس تصمیم گرفتند که یک کمیته کاری کمیسیون انتخابات را نیز استجواب کنند.

عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت: “روند ثبت نام رای دهندگان یک موضوع مهم است؛ در گذشته برنامه‌های آگاهی دهی خاص در روند انتخابات وجود داشت ولی اینبار با توجه به تجربه‌های گذشته و تغییر در شیوه انتخابات، برنامه آگاهی دهی وجود ندارد”.

آقای ابراهیمی افزود که کمیسیون انتخابات هرچه عاجل برنامه‌های آگاهی دهی اش را گسترش دهد تا مردم با علاقه‌مندی در روند ثبت نام شرکت کنند.

فوزیه کوفی یک عضو دیگر مجلس نیز گفت که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا هنوز بیشتر از ۴۲ هزار نفر در سراسر کشور برای شرکت در انتخابات ثبت نام نکرده اند.

خانم کوفی گفت: “کمیسیون انتخابات در مورد روند ثبت نام و برگزاری انتخابات پارلمانی به مردم آگاهی نداده و نیز بی اعتمادی مردم را نسبت به روند انتخابات برطرف نکرده است و به همین دلیل میزان مشارکت مردم در این روند اندک است”.

خلیل الله شهید زاده نیزگفت: “کمیسیون انتخابات در مورد روند ثبت نام رای دهندگان آگاهی دهی نکرده و به همین خاطر در چهار آنلاین گذشته در برخی مراکز ثبت نام رای دهندگان در شهر هرات ۴ نفر و در برخی دیگر تا ۷ نفر ثبت نام کرده اند”.

شکریه پیکان نماینده مردم قندوز نیز گفت که اشتراک زنان در روند ثبت نام رای دهندگان در این ولایت صفر است و طالبان به مردم اخطار داده اند که در انتخابات آینده شرکت نکنند.

خانم پیکان افزود که طالبان شناسنامه‌های مردم منطقه گل‌تبه ولایت قندوز را جمع کرده تا در انتخابات شرکت نکنند.

با این وجود عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت که استجواب یک کمیته کاری کمیسیون انتخابات و رییس اداره ثبت احوال نفوس در آجندای نشست آنلاین شنبه آینده مجلس نمایندگان گنجانیده شده و آنان در پیوند به نگرانی‌های موجود در روند ثبت نام پاسخ خواهند گفت.

کمیته کاری کمیسیون انتخابات و رییس اداره ثبت احوال نفوس در حالی در آجندای مجلس گرفته شده است که رییس کمیسیون انتخابات هفته پیش در مورد چگونگی برگزاری انتخابات آینده پارلمانی به مجلس گزارش ارائه کرد.

رییس کمیسیون انتخابات گفته بود که با تهیه فهرست رای دهندگان شفافیت صد در صدی انتخابات را تضمین نمی‌تواند؛ اما کمیسیون انتخابات تلاش می‌کنند تا انتخابات شفاف برگزار کنند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر