کمیسیون انتخابات، طرح تعدیل قانون انتخابات را خطرناک و بحران‌آفرین خواند


کمیسیون انتخابات، طرح تعدیل قانون انتخابات را خطرناک و بحران‌آفرین خواند

کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که طرح تعدیل قانون انتخابات اخیرا از جانب حکومت به منظور دست کاری در روند انتخابات روی دست گرفته شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ این کمیسیون  ظهر امآنلاین دوشنبه (۲۲ دلو) با نشر اعلامیه‌ای طرح تعدیل قانون انتخابات را که از سوی حکومت مطرح شده است را خطرناک توصیف کرده است.

کمیسیون گفته که این طرح که همزمان با شروع مرحله عملیاتی آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست وستری از سوی حکومت دنبال می‌شود، به هدف دستکاری در روند انتخابات روی دست گرفته شده و زمینه ساز بآنلاین منازعات و بحران پس از انتخابات خواهد بود.

اخیرا حکومت مسوده ای را به منظور تعدیل قانون انتخابات تهیه کرده و آن را در سه جلسه مشورتی با احزاب سیاسی و جامعه مدنی به بحث گذاشته است، در این مسوده، کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی حذف شده و صلاحیت گزینش کمیشنران نیز به عهده رییس وستر گذاشته شده است.

احزاب سیاسی و جامعه مدنی این مسوده را حکومتی توصیف کرده و با آن موافقت نکرده اند. حکومت اما بر این تعدیلات در قانون انتخابات براساس این مسوده پافشاری می‌کند.

کمیسیون انتخابات اما تاکید کرده که مسوده حکومت برای تعدیل قانون انتخابات بدون مشوره با این کمیسیون به منظور دستکاری در انتخابات و به تاخیر انداختن انتخابات ریاست وستری روی دست گرفته شده است.

در این اعلامیه کمیسیون همچنان تذکر رفته که طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت بی‌موقع مطرح شده و زمان برای برگزاری انتخابات ریاست وستری را به هدر خواهد داد.

کمیسیون از حکومت خواسته است که به جای تمرکز روی تعدیل قانون انتخابات که فرصتی برای عملی شدن آن نیست، به پیشنهاد اصلاحی کمیسیون انتخابات توجه نموده و هزینه مالی برای برگزاری انتخابات را در اختیار کمیسیون قرار دهد.

این در حالی است که نهادهای ناظر انتخابات نیز طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت را، حکومتی توصیف کرده اند، بربنیاد نگرانی این نهادها برای رییس وستر در این طرح صلاحیت‌های گسترده درنظر گرفته شده که اصل بی‌طرفی حکومت در انتخابات را زیر پرسش قرار می‌دهد.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر