کمیسیون انتخابات: در انتخابات آینده می‌توانیم افراد متخلف را شناسایی کنیم


مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیش‌رو در کنار آن‌که زمینه تفکیک آرای پاک از ناپاک را فراهم می‌سازد، می‌توان از طریق آن افراد متخلف را نیز شناسایی کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ مسوولان کمیسیون انتخابات و اداره احصائیه امآنلاین پنجشنبه (۵ میزان) درباره چگونگی استفاده از سیستم بایومتریک طی نشست با احزاب سیاسی و نیوزنگاران وضاحت دادند.

معاذالله دولتی کمیشنر کمیسیون انتخابات گفت:” کسانی که قصد دارند در انتخابات پارلمانی تقلب کنند از طریق سیستم بایومتریک شناسایی می‌شوند.”

آقای دولتی از نامزدان پارلمانی خواست که طرفداران خویش را تشویق برای چندین بار رای دادن نکنند که مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و از حق یک بار رای دان محروم می‌گردند.

وی بیان داشت که کنترول و چگونگی استفاده از سیستم بایومتریک دراختیار کمیسیون انتخابات است تنها در قسمت تخنیکی از اداره احصائیه مرکزی کمک گرفته خواهد شد.

احمد جاوید رسولی رئیس اداره احصائیه مرکزی گفت: “ما در تطبیق و جمع آوری معلومات که توسط سیستم بایومتریک انجام می‌شود هیچ نقش نداریم همین که این وسایل به میدان هوایی کابل رسید ما آن را از میدان هوایی، تسلیم کمیسیون انتخابات می‌کنیم”.

قبلا گزارش‌های به نشر رسیده بود که یکی از معیینان اداره احصائیه مرکزی گفته بود که اداره و کنترول سیستم بایومتریک در اختیار اداره احصائیه می‌باشد.

اما آقای رسولی می گوید:”هیچ نوعی اختلاف بین اداره احصائیه و کمیسیون مستقل انتخابات درباره چگونگی استفاده از سیستم وجود ندارد بلکه صلاحیت استفاده از آن در اختیار کمیسیون انتخابات است.”

این سیستم  می‌تواند به صورت افلاین کار کرده و معلومات داده شده را ثبت و ذخیره سازد و با وصل شدن انترنت معلومات ذخیره شده را به سرور اصلی ارسال کند.

رئیس اداره احصائیه مرکزی گفت:” در این سیستم هیچ گونه محدویتی مبنی بر گرفتن و نگرفتن عکس و انگشت نگاری وجود ندارد اینکه چگونه از این دستگاه استفاده شود کمیسیون انتخابات تصمیم خواهد گرفت.”

آقای رسولی با بیان اینکه تقلب در این دستگاه امکان ندارد گفت:”سافت ویر این سیستم قابل تغییر نیست و امکان هم ندارد که بدون حضور رای دهنده معلومات ثبت شود چون باید تمام آبشن‌های آن دقیق خانه پری شود.”

رسولی افزود، این دستگاه از رای غیابی جلوگیری کرده و شفافیت انتخابات را تضمین می‌کند.

وی بیان داشت، معلومات ثبت شده این دستگاه نه قابل دسترسی است و نه هم حک می‌شود و اگر انلاین باشد می‌تواند داده‌ها را فورآ به سرور اصلی انتقال دهند.

سید حفظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفت که این دستگاه می‌تواند در انتخابات ریاست وستری به گونه دقیق شفافیت را تضمین نماید.

محمد رقیب فیاض – نویسنده وستر