کمیسیون تدارکات ۱۱ قرارداد به ارزش ۲٫۲۲ میلیارد افغانی را تایید کرد


کمیسیون تدارکات 11 قرارداد به ارزش 2.22 میلیارد افغانی را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی در نشست این هفته خود، ۱۱ قرارداد به ارزش مجموعی ۲٫۲۲ میلیارد افغانی را تایید کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست وستری با نشر نیوزنامه‌ای گفته که جلسه کمیسیو تدارکات ملی به ریاست رئیس وستر غنی، شام آنلاین گذشته (یکشنبه ۱۳ عقرب) در ارگ برگزار شد.

در این جلسه،‌ ۱۲ مورد تدارکاتی تحت بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۱۱ مورد آن به ارزش بیش از ۲٫۲۲ میلیارد افغانی تایید شد.

در نیوزنامه ارگ آمده:”پروژه‌های تایید شده شامل درخواست منظوری اعطای قراردادهای پروژه اعمار و ساختمان لین دوم سرک از دو راهی بگرام الی جبل‌السراج به طول ۲۵.۶ کیلومتر، پروژه تهیه و تدارک دو عراده موتر اطفایه برای گمرک ولایت فراه و نیمآنلاین، قرارداد تدارک ۱۸۶ قلم ریجنت های لابراتواری و محلولات طبی ضرورت قوماندانیت صحیه ستر درستیز، قرارداد ۳۷ قلم تجهیزات انکشاف شبکه (۹) بلاک پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم، تهیه وتدارک ۱۳ قلم حبوبات مورد نیاز قرارگاه، ولایات، قطعات و جزوتامهای زون ۲۰۲ شمشاد برای ۵ ماه و پروژه تهیه، تدارک و انتقال ۲۶۲۴ متریک تُن تخم گندم بذری تصدیق شده برای شش ولایت، به شمول دو قرارداد وزارت امور داخله می‌باشند.”

همچنان در جلسه، گزارش ایجاد انستیتوت تدارکات ملی ارائه گردید که آقای غنی و اعضای کمیسیون تدارکات ملی این کار را اقدام نیک در راستای معیاری‌سازی و مسلکی‌سازی تدارکات در افغانستان دانستند.

همچنان جلسه، درخواست انستیتوت تدارکات ملی در مورد فراهم نمودن مکان برای این انستیتوت را تایید کرد.

نویسنده وستر- کابل