کمیسیون حقوق بشر از زندان پروان به گونه دوام‌دار نظارت خواهد کرد


کمیسیون حقوق بشر از زندان پروان به گونه دوام‌دار نظارت خواهد کرد

براساس تفاهمنامه‌ای که بین کمیسیون حقوق بشر و شورای امنیت ملی به امضا رسیده، کمیسیون حقوق بشر از زندان و بازداشتگاه ولایت پروان به گونه دوام‌دار نظارت خواهد کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ این تفاهمنامه، آنلاین گذشته (سه‌شنبه ۱۵ جوزا) در جلسه شورای امنیت ملی که به ریاست محمداشرف غنی رییس وستر در ارگ برگزار شده بود، به امضا رسیده است.

در نیوزنامه ارگ آمده است:”در این جلسه تفاهمنامه هماهنگی و همکاری میان دفتر شورای امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد نظارت دوام‌دار از محبس و توقیف‌خانه پروان مبتنی بر قانون اساسی، قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و با توجه به تعهدات بین‌المللی کشور مورد تصویب قرار گرفت.”

براساس معلومات منبع، این تفاهمنامه در سه ماده و بیست و یک فقره تنظیم شده است و شامل موضوعات آتی می‌باشد:

–  نحوه نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر از چگونگی رفتار با محبوسین و توقیفی‌های محبس و توقیف‌خانه پروان.

– اتخاذ تدابیر امنیتی و مشخص‌ساختن میکانیزم هماهنگی کمیسیون مستقل حقوق بشر، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت دفاع ملی جهت بازدید ناظرین کمیسیون از محبس و توقیف‌خانه پروان.

– ارائه پیشنهادات مشخص از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر به هدف بهبود وضعیت محبس در ملاقات با مسوولین محبس و توقیف‌خانه.

– تدویر برنامه‌های تعلیمی از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر به منظور ارتقای ظرفیت مسوولین قوماندانی محبس و توقیف‌خانه پروان.

نویسنده وستر- کابل