کنسولگری آمریکا در بصره تعطیل می‌شودوزارت خارجه آمریکا از بسته شدن کنسولگری این کشور در بصره عراق نیوز داد.